, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁-၅

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
မန္ေနဂ်ာ/၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၅-၇ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

Microsoft Excel, Power Point

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English, Myanmar

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Department: Footwear Sourcing Direct Reporting Line: Director Manufacturing-Myanmar Indirect/Second Reporting Line: Director LO Strategy & Operations-based in Vietnam Subsidiary/Country: adidas Sourcing Limited, Branch Location: Myanmar Personnel managed: Yes Purpose: • Manages the daily operations of a Branch. Key Responsibilities: Office Administration Management and Human Resources support (cross divisions): a) Office Administration Management • Ensure compliance of accounting, support reporting and budgetary control (managed by Vietnam office) and operating expense forecasting according to established principles and policies, oversees cash management activities, together with good maintenance of domestic bank accounts. • Identifies and negotiates terms for office supplies and service providers (hotels, travel, house and car rental etc.) follows established procurement process. • Controls operating expense budget on monthly/annual basis. • Assists the Branch Senior Director and Manufacturing Director to ensure compliance of local laws and regulations including but not limited to labor, financial, health, corporate and individual taxation) and to lead the office admin in accordance with the directions and policies of aSL. • Manages financial and accounting operations and maintain effective internal control procedures of the Branch. • Prepares Finance/Accounting reports for group reporting, management analysis, presentations and analysis. Leads or assists ad hoc projects and analysis for management purposes and business improvements. • Ensures compliance and transparency of accounting, reporting and budgetary control and OPEX forecasting and maintain effective internal control of all administrative contracts, cash management activities, company’s bank account, tax, accounting and audit records with internal and external auditors, tax advisors and consultants. • Manages projects and priorities as defined by direct/functional manager. Human Resources Support (support provided until HR function is set up in Myanmar) • Supports HR manager to ensure compliance and transparency of local labor laws, regulations in employment registrations, social security registrations & management. • Supports HR manager in implementing Groups process & SOP, personnel data management, compensations and benefits, recruitment and training in alignment with HR manager. • Be main local contact to work with local labor departments to manage labor topic in alignment with HR manager. • Supports HR manager to have periodical reports about Myanmar labor legislation topic. Industrial Relations • With other interested brands & suppliers, develops and builds effective industrial advocacy capacity and capability for our suppliers. • Keeps abreast of current events, proactively monitor and analyses national, state and local policy issues which likely to impact Sourcing country and suggest preventive measures to address potential issues. Key Relationships: • Cross divisions LO/Branch management team. • Branch/ Suppliers • aSL Finance, Legal and Performance Management • External stakeholders such as Associations, EuroCham & AmCham members.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Knowledge Skills and Abilities: • Great interpersonal, presentation and communication skills • Highly organized, ability to identify and manage multiple priorities. • Strong analytical and quantitative skills. • Advanced knowledge of standard software applications (Excel, PowerPoint). • Fluency in English and Burmese. • Knowledge of Footwear industry and manufacturing methods a plus. Requisite Education and Experience / Minimum Qualifications: • University degree majoring in Finance/legal/management • Minimum 4 years working experience with exposure in Sporting Goods industry and/or industrial relations/legal. • Manufacturing and/or equivalent experience in strategic project management a bonus.

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

At adidas Group, our love of sport drives who we are and what we do. But just as a ball is more than leather and thread, and a shoe more than padding and plastic, we are bigger than our products. We don’t just work to create faster shoes and lighter fabrics: We strive to help athletes everywhere perform their best. We believe that it’s hard work inventing the future of sport, and that’s why we love it; that when you push your limits, you make it possible for others to push theirs.

At adidas Group, this drive it what connects us, whether we’re working for TaylorMade, adidas, Reebok, or Rockport. We’re all working toward a future motivated by passion, original thinking, and the desire to build upon a proud legacy.

From design to production to logistics to technology, every role in all our brands is connected to this. Our roles span the range of our brands, as well as spanning the globe. No matter what you do, or what country or city you do it in, your work helps make greatness possible.
Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။