, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon Region
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑
လစာ:
750,000 - 999,999 Ks.

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ပညာေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၀၁-၅၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
မန္ေနဂ်ာ/၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

A good user of Micrososoft Office. Related with the account software.

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

 • Perform financial analysis and reporting to management as needed.
 •  Coordinate with finance team to complete assigned accounting tasks within deadlines.
 •  Evaluate computerized accounting systems and provide recommendations to IT team for performance improvements.
 •  Assist in budget preparation and expense management activities for assigned accounts.
 •  Assist in auditing activities by providing necessary information and preparing requested documentations.
 •  Monitor and record financial transactions according to company policies and regulations.
 •  The chief accountant is responsible for maintaining the ledger of the firm.
 • The chief accountant is responsible for recording all the payables with proper details.
 • The chief accountant is responsible for keeping a record of the payroll of the firm/ employees with all the relevant details.
 • Keeping a record of all the property owned or rented or related to the business in any other way is also the responsibility of the chief accountant.
 • The chief accountant is responsible for preparing the financial statements of the business at the end of each financial cycle or the intervals decided by the authorities of the organization.
 • The chief accountant is given the responsibility of the accumulation of the statistical data regarding the finances of the firm and analyzing it on request as well as regular basis.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Any Graduate (or) B.Com

- LCCI Level (3)

- CPA (or) ACCA

- Good   computer skill (especially Excel)

-English Language (Intermediate level)

- Must be able to stay Nyaung U

- Good management skill and self- motivated

- Good interpersonal skill and Leadership skill

-Experienced 3 years and above this position

- Must be able to work under pressure

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

BFI Education Services operates campuses in Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw and provide international K-12 English-medium education to students of all nationalities. All parents desire the best possible education for their children in an in-depth and positive learning environment that will prepare them for future challenges in an increasingly borderless world.

We offer International Cambridge Curriculum and the IB Diploma Programme.

We also offer wide variety of in-school and out of school activities to ensure proper implementation of an international curriculum for students aged 2 to 19. 

More information can be found on our website:  www.bfi-edu.com

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။