, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁-၅

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

Interpersonal communication skill, loyality, trustworthy, Microsoft word, excel, powerpoint,

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

Myanmar, English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

- Do quotation - Looking for customer - Handling customer inquires,qualifying customer needs, determining equipment avaliability - Need to handle any breakdown call from customers - Developing customer relationship to provide excellent customer service - Market & project research - Monitor and enforce debt collection from customers to minimize credit risks

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

- Any graduate - Age between (23-35) - Must be communicate in english (spoken and written) - Minimum 2 years of working experience at construction, oil & gas, shipyard field - Can travel to any area which is concern for business - Good communication and interpersonal skill - Knowledge in MS office (MS Word, Excel), internet & email - Honest, patient and hardworking - Must be independently

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Our core business is in rental, sales, services of construction equipment such as generators, air compressors, engine welders, vibro hammer, forklift, lighting systems, excavators, breakers, bar bender/cutter and other supporting construction equipments.

A proven track record of providing our equipment for the local market and to foreign, joint venture contractors, shipyards, engineering, oil, gas projects, and oil-rigged platform.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။