, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
အျခား
လစာ:
250,000 - 499,999 Ks.

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၂၁-၅၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

To direct assistant director organize, control, co-ordinate and supervise the day to day operations of the workshop, in full compliance with all standard operating procedures. Schedule and assign duties to staff. Train and supervise staff. Maintain a clean and safe working environment. Responsible for scheduling, maintaining quality standards and handling disciplinary procedures, stock management and liaising with customers.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

• Professionalism, dependability, integrity and trustworthiness combined with a cooperative attitude • Excellent accuracy and attention to detail is essential • Good organizational and time management skills • Ability to prioritize and meet objectives within tight deadlines • Working knowledge of Microsoft Word and Excel • Strong interpersonal skills and professional judgment • Ability to operate with minimal supervision • Prefer three (3) years’ experience in related field • Have basic knowledge about Automobile.

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Color Glo International is the world leader in restoration and repair of leather , vinyl , velour clothes and hard plastic which are commonly found in automotive , aviations , marines and furniture. Formally incooperated in 1975 and started franchising in 1982 . Today in hundreds of markets throughout the world. Our products are proven everyday to offer the accurate results and best value they are put to the test. Nowadays more than 50 countries are widely expended. We professionally focus on restoration and reapir common defects such as worm and faded interior components such as leather upholstery , headliners , burns , broken and cracked plastics or composite moldings. Those features and mostly spotted in automotive , RV , truck sport vehicles , planes , boats and furnitures in use today.

 

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။