ကြ်န္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

Mission

To improves the lives of those we serve through the compassionate,responsive delivery of healthcare solutions.

We dedicate ourselves to our customers, and our suppliers with onecommon goal in mind: “To effectively serve all of the specializedand diverse needs of the medical community”

To provide our clients with the most effective medical devicepossible in a highly efficient time frame and at reasonable cost.

Vision

Our vision is to be the excellent regional supplier to the Hospitals,Laboratories and Universities in the market segments we serve.

We will achieve this goal through an ongoing commitment toinnovation, quality and service.

A balance of leadership and teamwork will serve as our core values.

History

2004 : Started office in Yangon

2005 : Started engineering services

2010 : Expanded business to medical

2011 : Expanded business to analytical andeducational

2012 : Started new office in Mandalay

Company Profile

Turn Over (2015) : USD 5.3 Million

Work Force : About 70 Employees

Offices & Works : Two Offices, Medical,Laboratory and Educational solutions

Company Registration No. : 470-2010/2011

ကုမၸဏီအေၾကာင္းအက်ဥ္း

နယ္ပယ္
Import / Export / Trade
၀န္ထမ္းမ်ား
၅၁-၁၀၀
၀က္ဘ္ဆိုဒ္
www.everglory.com.mm

လိပ္စာ

Shwe Hlaing St., Ma Gyee Dan (South-West) Ward, Kyeemyin Daing 5
Yangon
Myanmar
Work.com.mm အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနေသာသူမ်ားအတြက္ Everjobs မွ တစုံတရာေငြေတာင္းခံမႈမ်ားမရွိပါ။ အကယ္၍ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္းခံပါက ဤေနရာအားႏွိပ္၍သတင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆင္တူ Company မ်ား