, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Naypyidaw
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား:
အလုပ္ရွင္ (Private Sector)
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၀၁-၅၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူ
ဘြဲ႔:
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းတက္ဖူးသူ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂ႏွစ္ေအာက္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

SPA Tharepist

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

The Spa Therapist administers professional massage , face and body and nail care treatments to guests, and possess a thorough knowledge of numerous massage and spa therapy modalities. In addition Spa Therapists have a general understanding of body treatments and are willing to execute specific massage and body treatment offerings unique to Spa. They must possess excellent communication skills and be able to learn the product and service knowledge necessary to effectively provide wellness solutions to meet the needs of guests.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Previous experience in Hotel is preferable Fair English is needed

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Dear Jobseeker,
Welcome to the Hilton Nay Pyi Taw. You are going to join an international organization of over 4350 hotels in more than 94 countries. You will be very proud if you are selected to be part of the ‘Hilton family’.
Set amid lush tropical gardens, Hilton Nay Pyi Taw encompasses more than 100 acres and is situated within the developing Dekhina Thiri Township. Featuring spacious guest rooms and suites with modern amenities, as well as a range of recreational amenities, the hotel offers a stay like no other.
02 well-appointed guest rooms andg restaurant and Lobby Lounge, both with
30-min drive from Nay Pyi Taw International Airport and located within vicinity of the Convention Centre, Ministry Zone and International Zone of Nay Pyi Taw.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။