ကုမၸဏီအေၾကာင္းအက်ဥ္း

လိပ္စာ

Kabar Aye Pagoda Road, 192, Myanmar Centre Tower 1,
Yangon Bahan Township,
Myanmar

ဆက္သြယ္ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

About Ooredoo Myanmar 

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014.  In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life.  Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network.  These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. 

အူရီဒူး ၿမန္မာ၏ အေၾကာင္း 

အားလံုးအတြက္ ၿမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္နွင္႕ ၾကည္လင္ၿပတ္သားေသာ အသံတို႕ကို ယူေဆာင္ လာေပးသည္႔ အူရီဒူူးၿမန္မာသည္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္  စတင္ ေပးအပ္ခဲ႔ ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း Ooredoo သည္ ၿမန္မာတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင္႔ ရနိင္ရန္ အေၿခခံ အုတ္ၿမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 3G ကြန္ရက္ကို အသံုးၿပဳထားသၿဖင္႔ ၿမန္မာတို႔ ၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္အၿပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္နွက္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည္႔ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ ၿမန္မာတို.၏         တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ ႏိုင္္ရန္  မ်ားစြာ အေထာက္အကူေပးပါမည္။

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား (21)

မီဒီယာ