, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑
လစာ:
500,000 - 749,999 Ks.

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား:
အလုပ္ရွင္ (Private Sector)
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၀၁-၅၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

- B.Comဘြဲ႕ရ (သို႔) ACCA part (II) (သို႔) CPA ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ - အသက္ (၃၀) မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ - သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ (၅) ႏွစ္အထက္ ရွိရမည္။ - Accounting Software ႏွင့္ Advanced Excel အသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ - မိမိ Account Team အား ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ - Team Work Building ရွိၿပီး ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။ - အဂၤလိ္ပ္ဘာသာ အေရးအဖတ္အေျပာ အသင့္အတင့္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းရမည္။ - ေရရွည္လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ - (ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူ ဦးစားေပးပါမည္။)

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Miniutes away from yangon's most popular attractions and business district,Hotel shwe gone daing is a smart combination of location,convenience and value for money accomodation for the tourist and business traveller or for extended stay.

Designed with total convenience and functionally for our guests in mind,most rooms and all serviced apartment unites incorporate internet connection ( 1st hotel in yangon). For you dinning and entertainment pleasure a restaurant with chinese & western cuisines, SPA & KTV private rooms are available-all under roof.

Whether for business or leisure or long term stay in yangon, hotel shwe gone daing is a smart choice always.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။