, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
အျခား

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္အစားအေသာက္လုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၂၁-၅၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

ၾကိုးစားလွ်င္ၾကိုးစားသလို အက်ိဴ းခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္အစားအေသာက္အတြက္ ဆိုင္မွတာဝန္ယူေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ခ်ိန္မွာ မနက္ ၁၁ နာရီမွ စတင္ကာ ည ၁၁ နာရီ အထိျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္နားခြင့္ေပးထားပါသည္။ Crustacean Restaurant သည္ ၂ ႏွစ္ခြဲၾကာ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ထားျပီး ယခု The Beer Bar ကိုပါထပ္မံဖြင့့္လွစ္ခဲ့ ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားစြာရရွိေနျပီး Waiter and Waitress မ်ားစြာအလုိရွိေနျပီး The Beer Bar မွ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာၾကိုဆိုပါသည္။ လစာေငြကို မိမိဧ။္ အေတြ ့အၾကံဳ ပညာအရည္းအခ်င္းေပၚမူတည္ျပီးသတ္မွတ္ေပးပါမည္။

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Customer မ်ားအားရင္းႏွီးေဖာ္ေရြစြာဝန္ေဆာင္မွူေပးႏိုင္ျခင္း။ ေပးအပ္လုိက္ေသာ အလုပ္တာဝန္အေပၚ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Crustacean Vs The Beer Bar သည္ ယခုလက္ရွိ နာမည္ရေနေသာ Bar တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စာပြဲဝိုင္းေပါင္း ၃၀ ရွိပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ Beer ကို အထူးတီထြင္ေရာင္းခ်ေသာ Bar တစ္ခုျဖစ္သည္။

မိသားစု ဆန္ဆန္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂရုစိုုက္ကာ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိဆိုင္ဟု သေဘာထားလုပ္ကိုင္ေစခ်င္ပါသည္။

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။